Edukacja literacka

Wiek

6 – 10 lat

Wymagania

Zajęcia dodatkowe dla uczestników zajęć Pałacu Młodzieży

Tematyka zajęć

Wychowankowie:

  • rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze, poznają literaturę z różnych kręgów kulturowych;
  • realizują elementy dramy, odgrywając scenki inspirowane literaturą;
  • uczą się wykorzystywać księgozbiór w sposób praktyczny (korzystanie z indeksu, spisu treści, instrukcji, planów, map, szablonów, wzorników pisma);
  • doskonalą umiejętności pięknego czytania tekstu, recytacji i interpretacji tekstu;
  • korzystają z oferty czasopism