Zawieszone zajęcia:
Skoki do wody grupa 13 - do dnia 11.12.2021r.
Programowanie Python Delphi grupa 30 do dnia 06.12.2021r.
Piłka wodna grupa 16 do dnia 06.12.2021r.
Piłka wodna grupa 17 do dnia 06.12.2021r.
Piłka wodna grupa 20 do dnia 06.12.2021r.
Język hiszpański grupa 16 do dnia 08.12.2021r.
Język Angielski grupa 11 do dnia 03.12.2021r.
Skoki do wody grupa 3 do dnia 05.12.2021r.

WARSZAWA MOJA STOLICA XXXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Regulamin

Warszawa moja stolica

WARSZAWA MOJA STOLICA
XXXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Regulamin

1. Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3. Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, zabytki, parki, mosty, teatry, pomniki, kościoły, miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski.

4. Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Uczestnika do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel. Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5. Technika i format
-malarstwo na papierze, rysunek, collage/format A2/420mm x 594mm lub A3/297 mm x 420mm
-malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina/format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać w passe-partout oraz aby nie używać produktów spożywczych do tworzenia prac

6. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie: Imię i nazwisko uczestnika: wiek uczestnika
Imię i nazwisko nauczyciela
Adres i telefon placówki, e-mail placówki
Przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku)
7. Prace płasko zapakowane (nie zrolowane) prosimy wysyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1: 00-901 Warszawa
Z dopiskiem „Warszawa moja stolica”

8. Termin składania prac upływa 28 stycznia 2022 r. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2022 roku.
Jury zastrzega również o przyznaniu równorzędnych nagród, natomiast część prac nienagrodzonych przeznaczy do wystawy konkursowej.
O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych laureatów.
Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 28 lutego na stronie internetowej Pałacu Młodzieży- www.pm.waw.pl/konkursy
Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Pałacu Młodzieży-telefon: 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r., poz.926 z póź. zm./

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników<br> 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
f) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
h) prawo do usunięcia danych osobowych;
i) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
k) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 6 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.

Załącznik nr 1
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. ……………………………………………… …………………………………………. (podpis uczestnika/opiekuna prawnego) (podpis osoby zgłaszającej