Konkursy

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

XII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne
pt. ”ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac powinna być związana z tradycjami, zwyczajami,
Świętami typowo polskimi takimi jak np: Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki,
Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5. Uczestnicy/opiekunowie prawni konkursu i nauczyciele zgłaszający uczestników zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
6. Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage - format 42 cm x 60 cm
* malarstwo na szkle, grafika, batik, ceramika - format dowolny ale nie większy niż 50 cm x 70 cm
Prace nie mogą być oprawione w passe-partout

7.Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko nauczyciela
d/ tytuł pracy
e/ adres, telefon placówki
f/ e-mail placówki
8. Do każdej pracy należy dołączyć:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 1)
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik nr 2)
9. Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych ani prac zbiorowych.

10. Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem – „ROK POLSKI”

11. Termin składania prac upływa 11 XII 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

12. O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl/konkursy Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2021r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
f) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
h) prawo do usunięcia danych osobowych;
i) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
k) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 6 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.
ZAŁĄCZNIKI

WYNIKI KONKURSU

 DSC0074
 DSC0075
 DSC0076
 DSC0077
 DSC0078
 DSC0079
 DSC0080
 DSC0081
 DSC0082
 DSC0083
 DSC0084
 DSC0085
 DSC0086
 DSC0087
 DSC0088
 DSC0090
 DSC0091
 DSC0092
 DSC0094
 DSC0095

Warszawa moja stolica

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „WARSZAWA MOJA STOLICA”


WARSZAWA MOJA STOLICA
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Regulamin

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2.Orgaznizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestików
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.
Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5.Technika i format
• malarstwo na papierze, rysunek, collage-format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina-format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać prac w passe-partout

6.Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki, e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica/tekst oświadczenia w załączniku/

7.Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1; 00-901 Warszawa
z dopiskiem "Warszawa moja stolica"

8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9.Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2020r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży- telefon 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Załącznik /oświadczenie/

Gra 65