Na patriotyczną nutę

99 Święto Niepodległości i Dzień Barw Narodowych w Pałacu Młodzieży obchodzone były na różne sposoby.

 Już 9 listopada grupa AMICO zaglądała do różnych pracowni Pałącu i zapraszała do wspólnego śpiewania  legionowych piosenek.

10 listopada zespoły AMICO i WYDŹWIĘK  zorganizowały koncert TOBIE POLSKO, który zgromadził w Ogrodzie Zimowym miłośników polskich pieśni.

12 listopada zespół WYDŹWIĘK reprezentował Pałac podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznej Viva Polonia w Legionowie. Nagrodę Specjalną Dowódcy Mazowieckiego Pułku Saperów otrzymał Mateusz Wierzbowski.

Patr 01
Patr 02
Patr 03
Patr 04
Patr 05
Patr 06
Patr 07
Patr 08
Patr 09
Patr 10
Patriotyczna nuta - koncert"]