Konkursy

Warszawa moja stolica


Szanowni Państwo.
Informujemy, że wytypowano laureatów i wyróżnionych w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „WARSZAWA MOJA STOLICA”.

Lista nagrodzonych wraz z protokołem Jury konkursu została opublikowana na stronie internetowej Pałacu Młodzieży:

WYNIKI KONKURSU


Uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy „WARSZAWA MOJA STOLICA” nastąpi

30 marca (w środę) 2022 r. o godz.16.00
w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Jednocześnie kierując się obostrzeniami epidemiologicznymi, związanymi z pandemią Covid-19, informujemy, że wystawa będzie imprezą zamkniętą.
Wszystkie nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane drogą pocztową do nagrodzonych placówek.

Relacje z tego wydarzenia będzie można śledzić na naszych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Gratulujemy i pozdrawiamy.
Pracownia Sztuk Pięknych Pałacu Młodzieży w WarszawieWARSZAWA MOJA STOLICA
XXXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Regulamin

1. Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3. Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, zabytki, parki, mosty, teatry, pomniki, kościoły, miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski.

4. Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Uczestnika do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel. Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5. Technika i format
-malarstwo na papierze, rysunek, collage/format A2/420mm x 594mm lub A3/297 mm x 420mm
-malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina/format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać w passe-partout oraz aby nie używać produktów spożywczych do tworzenia prac

6. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie: Imię i nazwisko uczestnika: wiek uczestnika
Imię i nazwisko nauczyciela
Adres i telefon placówki, e-mail placówki
Przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (tekst oświadczenia w załączniku)
7. Prace płasko zapakowane (nie zrolowane) prosimy wysyłać na adres:
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1: 00-901 Warszawa
Z dopiskiem „Warszawa moja stolica”

8. Termin składania prac upływa 28 stycznia 2022 r. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w marcu 2022 roku.
Jury zastrzega również o przyznaniu równorzędnych nagród, natomiast część prac nienagrodzonych przeznaczy do wystawy konkursowej.
O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki, z których pochodzą prace nagrodzonych laureatów.
Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 28 lutego na stronie internetowej Pałacu Młodzieży- www.pm.waw.pl/konkursy
Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Pałacu Młodzieży-telefon: 506 469 672 (poniedziałek-piątek w godz. 18-20).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r., poz.926 z póź. zm./

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla nauczycieli zgłaszających uczestników<br> 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
5. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko oraz dane szkoły w której jest zatrudniony.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
7. Podanie przez Państwa, danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/opiekunów prawnych
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel.: (22) 620-33-63.
2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, realizując tym samym swoje prawnie uzasadnione interesy, które opisane zostały w pkt. 1 regulaminu.
4. Jeżeli wyrażą Państwo na to swoją zgodę, dane laureatów (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronie internetowej www.pm.waw.pl
5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu (zgodnie z regulaminem).
6. Dane osobowe, jakie przetwarza Administrator to: imię, nazwisko, wiek, szkoła do której uczestnik uczęszcza.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
f) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
g) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
h) prawo do usunięcia danych osobowych;
i) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; j) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
k) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.
8. Dane osobowe wymienione w pkt. 6 pochodzą od nauczyciela zgłaszającego uczestników do konkursu.

Załącznik nr 1
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. ……………………………………………… …………………………………………. (podpis uczestnika/opiekuna prawnego) (podpis osoby zgłaszającej