Pałac Talentów

Trzy dziewczęta prezentują symbol Gry „Pałac Talentów”
Grupa dzieci  rozwiązujących quizy przy stanowisku gry
Dzieci i młodzież w Sali sportowej przy stanowiskach gry
Dzieci ćwiczące sprawność manualną przy stanowisku gry
Ćwiczenia z szermierki przy stanowisku gry
Instruktorka objaśnia zasady gry pokazanej na ekranie
Grupa dzieci przy stole układających zabawy logiczne
Uczestnicy gry i Instruktor w ciemni fotograficznej
Uczestnicy gry w Bibliotece PM
Czwórka dzieci z figurą robota przed salą malarstwa
Instruktor społeczny rozmawiający z dziećmi
Grupa dzieci prezentuje karty startowe gry „Pałac Talentów”
Grupa młodzieży i dwoje szermierzy
Dziewczęta z Samorządu PM przy stanowisku gry
Grupa dzieci przy stanowisku gry