Wręczenie Odznak Pałacu Młodzieży - 2023r.

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Wręczenie kwiatów i upominków odznaczonym uczestnikom.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom ozdobne birety.
Dyrektor Pałacu Młodzieży Bartłomiej Krynicki, Poczet Sztandarowy i odznaczeni Uczestnicy.
Dyrektor Pałacu Młodzieży Bartłomiej Krynicki i odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Odznaczeni Uczestnicy.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie wręcza uczestnikom Odznaki PM.