Prace uczestników zajęć "Programowanie Python z matematyką" i "Grafika trójwymiarowa" na temat obozów letnich w Pieczarkach.

Pracownia Informatyki i Nauki przystąpiła do akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

SOBOTA 18 maja

Program imprezy był tak ułożony, aby uczestnicy mogli zobaczyć co robili w ciągu roku ich koledzy z innych zajęć.