Odznaka 2023

Film z podsumowania projektów Laureatów Odznaki 2023 na pałacowym kanale YOUTUBE

ZŁOTA ODZNAKA:

Julia Wańska CERAMIKA
Kasia Starosta JAZZ-FOLK
Małgosia Bolek ŻEGLARSTWO
Marysia Łopatka MALARSTWO
Ignacy Zalewski MALARSTWO
Julia Konarzewska RATOWNICTWO
Anna Kalisz RATOWNICTWO
Zuzanna Konarzewska RATOWNICTWO
Marcin Koper RATOWNICTWO
Weronika Koper RATOWNICTWO
Natalia Kaszycka RATOWNICTWO
Grzegorz Urgacz RATOWNICTWO
Szymon Sikora RATOWNICTWO
Ula Komisaruk FITNESS

MAŁA ODZNAKA:
Maja Januszewicz ROLKI
Marianna Maj TANIEC
Aleksandra Wódkowska TANIEC