Odznaka Pałacu Młodzieży

zlota zlota zlota zlota zlota zlota
 2019 2020 2021 2022 2023 2024

REGULAMIN ODZNAKI PAŁACU MŁODZIEŻY w WARSZAWIE  (dok. PDF, 216KB) 

Dyrektor wręcza odznaki PM
Uczestnicy PM otrzymujący odznakę
zdjecie odznakowiczów i instruktorów po otrzymaniu odznaki
Dyrektor wręcza odznaki PM
uroczystość wręczenia odznak, laureaci
uroczystość wręczenia odznak, laureaci
uroczystość wręczenia odznak
uroczystość wręczenia odznak, laureaci
Laureaci Małej Odznaki z dyplomami na scenie
uroczystość wręczenia odznak, laureaci z instruktorami