Dane osobowe

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane.
Tożsamość administratora:
Administratorem danych jest Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora:
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Inspektorem ochrony danych jest Pan Bartłomiej Wójcik z Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy,
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Okres przechowywania danych:
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania edukacji pozaszkolnej.

Prawa podmiotów danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Fax: 22 531 03 01

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

 

Archiwum INFORMACJA o wynikających z RODO ograniczeniach w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Informuję, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553)       

Zmiany dotyczą ograniczeń  w realizacji określonych w RODO następujących praw osób, których dane dotyczą:

  1. art. 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

  1. art. 16 Prawo do sprostowania danych

Ogranicza się stosowanie art. 16 w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych.

  1. art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ogranicza się stosowanie prawa w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.