Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Pałac Młodzieży w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  pm.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.2017.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
5. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
6. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
7. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
8. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooaceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Zaborska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pałac Młodzieży w Warszawie, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Świętokrzyskiej. Wejście główne w centralnej części budynku i wejście dodatkowe od strony skrzyżownia ulic Świętokrzyskiej i ul. Emilli Plater. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego i dodatkowego znajduje się winda dla wózków. W obu wejsciach lewe drzwi otwierają się automatycznie po naciśnięciu przycisku umieszczonego z ich lewej strony.

Placówka wyposażona została w mobilną rampę dla wózków umożliwiająca pokonywanie niewielkich nierówności. Jej wykorzystanie wymaga wcześniejszego zgloszenia.

Ponadto do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Emilii Plater i dwa od strony dziedzińca wewnętrznego PKiN, które pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy obu wejściach do Pałacu Młodzieży. Miejsca parkingowe nie posiadają rampy co powoduje utrudnienia w przemieszczaniu się osób korzystających z wózka.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego do Pałacu Młodzieży. Dwie toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na pływalni na poziomie -1.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są głównie pomieszczenia na parterze. Do części, pomieszczeń (sal dydaktycznych, sali sportowej) prowadzą schody. W budynku jest winda dostępna wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością, którą obsługuje pracownik portierni. Winda posiada oznaczenia dla osób niewidzących. Ponadto dostępność zapewniają schodołazy, obsługiwane przez pracowników portierni.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne usytuowane przy wejściu na każdej portierni.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie budynku jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line.

Ewakuacja z budynku

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane i podświetlone, komunikaty głosowe potwarzane są przez system głośników. Ewakuacja w każdej ze stref odbywa się dwoma klatkami schodowymi. W każdej ze stref (na III piętrze pomiędzy klatkami) znajduje się mata ewakuacyjna S-CAPEPLUS.

Raport GUS o zapewnieniu dostępności, Marzec 2021 (plik PDF, 106kB)

Ośrodek Wypoczynkowy PM w Pieczarkach

1. Teren Ośrodka
Wjazd na teren ośrodka nieutwardzoną drogą gminną, przez bramę otwieraną ręcznie.
Do utwardzonego dziedzińca dojazd ok. 200 metrów drogą gruntową.
Z dziedzińca wejście do budynku Świetlic , Kapitanatu.
Do budynku pryszniców dojście chodnikiem z dziedzińca ok. 50 m.
Tylko dwa budynki nie mają schodów zewnętrznych ( hotel, prysznice )
W przypadku schodów zewnętrznych brak jest pochylni.
Ubikacje leśne położone ok 100 – 300 m od dziedzińca w lesie . Drogi dojścia do tych obiektów gruntowe, pod górę.
Brak wind lub innych ułatwień umożliwiających dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostanie się na poziom 2 budynków.

2. Budynek hotelowy:
Poziom 1 (Parter)
Dojście z terenu utwardzonego, drzwi wejściowe oszer.90 cm, próg 1 cm
Łazienki – wejścia 90 cm, specjalna łazienka dla niepełnosprawnych, wejście do stołówki bez progów.
Schody wewnętrzne – szer. biegu 170 cm, w biegu 17 stopni
Poziom 2 (piętro)
Brak windy,
Wejścia do pokoi i łazienek w pokojach 90 cm,
Łazienki bez możliwości manewru wózkiem

3. Kapitanat
Do budynku prowadzi utwardzony teren
Poziom 1
Wejście – do drzwi wejściowych prowadzą 4 schody, próg powyżej 2 cm.,
Brak pochylni
Schody wew. – 17 szt., szer. biegu 130 cm
Poziom 2
Brak windy
Pokoje, łazienki – wszystkie drzwi wejściowe szer. 80 cm.

4. Budynek Pryszniców
Dojście do budynku z terenu utwardzonego,
Toaleta z prysznicem dla niepełnosprawnych dostępna z zewnątrz.

5. Toalety leśne
Toalety znajdują się na terenie leśnym, wzniesionym nad terenem ośrodka.
Dojścia do nich są nieutwardzone.
Schody zewnętrzne 2 szt bez pochylni.
Drzwi wejściowe 90 cm. Drzwi do kabin 80 cm.