Kompetencje

Placówka opracowuje kompetencyjny opis stanowisk w kontekście realizowanych zadań na danym stanowisku. 

Poziom kompetencji jest określany poprzez: 

  • a) szkolenia 
  • b) oceny okresowe (pracownicy administracji) 
  • c) hospitacje (pracownicy pedagogiczni) 
  • d) zarządzanie poprzez cele 
  • e) rekrutacje zgodnie z kompetencyjnym opisem stanowisk