Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Sekretariat przyjmuje podania, i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 - 14.00. 
  2. W/w korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub drogą mailową. 
  3. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw, godzin pracy nauczycieli oraz godzin konsultacji dla rodziców.