Pałacowa Akademia Umiejętności

Wiek 6 – 19 lat, wymagana Legitymacja uczestnika PM.

Zajęcia Pałacowej Akademii Umiejętności mają przede wszystkim na celu rozwijanie umiejętności społecznych najmłodszych wychowanków Pałacu Młodzieży, diagnozę ich uzdolnień i kierowanie do specjalistycznych pracowni naszej placówki.

Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności: współpracy w grupie, zdobywania wiedzy z różnych źródeł oraz jej wykorzystywania w praktyce.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  • Filtruj

Galeria zdjęć Pracowni Działań Środowiskowych

DSC 0112
DSC 0196
DSC 0315
DSC 0436
DSC 0854
DSC 2019
DSC 2131
DSC 4051
DSC 4156
DSC 4167
DSC 4202
DSC 6857
DSC 8203
DSC 9228
DSC 9289
DSC 9582